Homepage > Products > Erica

Erica

Zgara e krevatit Erica, ndërkohë që j’u krijon hapësirë me hapësirën e gjerë të punës, krijon për shtëpinë tuaj një atmosferë moderne. Duke zgjedhur më të përshtatshmen prej alternativave të shumta të ngjyrave për dhomën tuaj, kapni elegancën.


Karakteristikat

  • Kontstruksioni i pjesëve të brendshme prej çeliku që nuk ndryshket dhe prishet
  • Amortizuesit dhe akset e përforcuara me bravë sigurie për të siguruar sigurinë tuaj dhe fëmijëve tuaj
  • Alternativa e tapicerisë prej pëlhure ose lëkure
  • Kombinimi i toneve
  • Çmimet mund të ndryshojnë sipas stilit të zgjedhur të tapicerisë
  • Kthehu në fillim
    erica-enza-home