Homepage > Products > Athletic

Athletic (Atletike)

KOLEKSIONI SELECTIVE (SELEKTIV / PËRZGJEDHËS)–KOLEKSIONI DHT SPRINGS
Dysheku Athletic me Teknologjinë (e Përbërjes) Celliant® Fabric përthith energjinë që rrezatohet nga trupi dhe ia rikthen atë indeve në formë të përdorshme.


Karakteristikat

I njëjti komfort për Vite
Teknologjia DHT Spring
Dysheku Athletic ruan formën e tij për vite në sajë të Teknologjisë DHT Spring të Yataş e përbërë nga ngrohja e dyfishtë e trajtimit të çelikut.

Vetitë Teknike

Athletic
Kthehu në fillim
athletic-enza-home